Το κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων (alumni) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύει στη διασύνδεση όλων των αποφοίτων του ΠΜΣ μεταξύ τους, αλλά και με το ίδιο το Μεταπτυχιακό, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ενεργής ψηφιακής κοινότητας, ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών.

Ο παρών ιστότοπος φιλοδοξεί να αποτελέσει κεντρικό σημείο συνάντησης και δίκτυο επαφής μεταξύ των αποφοίτων. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος Alumni του ΠΜΣ επιτρέπει στα εγγεγραμμένα μέλη του να αναζητήσουν παλιούς συμφοιτητές τους, να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να δημιουργήσουν ομάδες, να ανταλλάξουν νέα και απόψεις, να οργανώσουν συναντήσεις, και γενικά να δικτυωθούν, δημιουργώντας έτσι μια ενεργή κοινότητα αποφοίτων. Επίσης, επιτρέπει στους εγγεγραμμένους αποφοίτους να αναρτήσουν αγγελίες εργασίας, να αναζητήσουν εργασία, να ενημερωθούν για τα νέα του Μεταπτυχιακού και για σημαντικές επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, και να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε τυχόν έρευνες αποφοίτων του ΠΜΣ.

Επιπροσθέτως, είμαστε βέβαιοι, ότι οι δικές σας «ιστορίες» θα αποτελέσουν λαμπρά παραδείγματα επαγγελματικών επιλογών για τους νέους φοιτητές μας, που θα διδαχθούν από τις εμπειρίες σας και θα αντλήσουν δύναμη για να διεκδικήσουν δυναμικά το μέλλον που προσδοκούν και τους αξίζει.

Στο Κοινωνικό Δίκτυο λειτουργούν οι υπηρεσίες:

  • Απλή διαδικασία εγγραφής
  • Δυνατότητα δημιουργίας πλήρους προφίλ με αυτόνομη διαχείριση από τον χρήστη
  • Πεδίο αναζήτησης αποφοίτων
  • Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων (δημοσίων ή ιδιωτικών)
  • Χώρος συζήτησης μεταξύ των μελών κάθε ομάδας
  • Δυνατότητα ανάρτησης αρχείων από τα μέλη του κοινωνικού δικτύου
  • Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής όποτε το επιθυμεί.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο αποφοίτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες που αυτό προσφέρει, χρειάζεται να υποβάλετε την ακόλουθη αίτηση εγγραφής. Όταν η αίτησή σας ελεγχθεί και εγκριθεί από τη γραμματεία θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ευχαριστούμε για την αίτησή σας.
Υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή της αίτησής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.

Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ o νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation – 2016/679/ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στη Βάση Αποφοίτων του ΠΜΣ “Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική” και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας περιορίζονται στα απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ο σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που αποτυπώνονται αφορά αποκλειστικά τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Διατήρηση της επικοινωνίας με τους αποφοίτους,
  2. Ενημέρωση των αποφοίτων για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο / πεδίο των σπουδών τους (διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σεμινάρια / προγράμματα επιμόρφωσης, κ.λπ.),
  3. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του τμήματος.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας θα είναι δυνατή μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειριώς και για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς ρητή έννομη υποχρέωση, τα προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται επ’ αόριστον.

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα σας για την ενημέρωση, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται στη Βάση Αποφοίτων του ΠΜΣ “Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική”. Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο/α από το/τα ανωτέρω δικαίωμα/τα, μπορείτε να μας ενημερώστε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση strategy@unipi.gr και θα σας απαντήσουμε μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών, ει δυνατόν, διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε εάν απαιτηθεί περισσότερο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.